Πανεπιστημιακο Κεντρο Εκπαιδευσης Επιμορφωτων - κεντρικησ & δυτικησ μακεδονιασ


Για το ΠΑΚΕ

[ Το υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί αντίστοιχα για κάθε ΠΑΚΕ. Σημαντικό είναι να παρατίθενται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 
 • Συγκρότηση του ΠΑΚΕ
 • Προγραμματα που παρέχονται
 • Στοιχεία ωρολογίου προγράμματος
 • Στοιχεία Συντονιστή και επιστημονικών υπευθύνων
 • Στοιχεία επικοινωνίας                                                                                                                                              ]
 

 Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμορφωτών (ΠΑΚΕ) <Επωνυμία ΠΑΚΕ> έχει αναλάβει την εκπαίδευση των επιμορφωτών Β’ Επιπέδου (πρώτη περίοδος Μαΐου – Δεκεμβρίου 2011, αρ. διακ. 1034/14.12.2011) στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013) για την Περιφέρεια <Επωνυμία Περιφέρειας>.

 

Το ΠΑΚΕ <Επωνυμία ΠΑΚΕ> συγκροτείται από

 • <λίστα φορέων>
 • .....

Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης το παρό ΠΑΚΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους κλάδους <π.χ. ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/70>.

 Η εκπαίδευση των επιμορφωτών βασίζεται σε ενιαίο Περιεχόμενο Σπουδών ανά κλάδο. Το περιεχόμενο σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών είναι διαθέσιμο εδώ και περιλαμβάνει 350 διδακτικές ώρες για καθέναν από τους κλάδους εκπαιδευόμενων επιμορφωτών (εν γένει 160 ώρες ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, κοινό για όλους τους Κλάδους και 190 ώρες ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, για καθένα κλάδο ξεχωριστά)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπει εν γένει 12 – 24 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, εκτός σχολικού ωραρίου και ειδικότερα:

 • μέχρι 18 ώρες εβδομαδιαίως (απογευματινές ώρες τις καθημερινές και - εφόσον κριθεί σκόπιμο - πρωινά Σαββάτου) για τις εβδομάδες που οι εκπαιδευόμενοι ασκούν διδακτικά καθήκοντα στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ή
 • μέχρι 24 ώρες εβδομαδιαίως (καθημερινές και - εφόσον κριθεί σκόπιμο - Σάββατο) για τις εβδομάδες που οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν μαθήματα στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν (πχ κατά το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου),
 • με μέγιστο, στην περίπτωση Σαββάτου, 6 διδακτικές ώρες ανά ημέρα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΑΚΕ <Επωνυμία ΠΑΚΕ> είναι διαθέσιμο <εδώ>

Συντονιστής των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι ο/η <Όνομα, Επώνυμο, e-mail…>.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων είναι:

ΠΕ02: <Όνομα, Επώνυμο, e-mail…>

ΠΕ03: <Όνομα, Επώνυμο, e-mail…>.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσετε με το ΠΑΚΕ

<Επωνυμία ΠΑΚΕ>

 • <.............................>
 • <Διεύθυνση>
 • <Ταχ κώδικας>-<Πόλη>
 • <Τηλέφωνα>
 • <FAX>
 • <e-mail>
logos-portal pake900x160
Βρισκεστε εδω: Το πλαισιο για το ΠΑΚΕ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας